Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Foixà
  11  expedients - Pàgina  (1  de  1)
 
    Municipi Sort   Tipologia Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Olot   Pla territorial general   20/10/2006   Pla director territorial de l'Empordà 
    Girona   Pla territorial general   15/10/2010   Pla territorial parcial de les Comarques Gironines 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Foixà   Normes subsidiàries tipus a i tipus b   03/06/1999   Normes subsidiàries de planejament 
    Foixà   Modificació normes subsidiàries   22/01/2008   modificació número 2 a 14 de les Normes subsidiàries 
    Foixà   Modificació normes subsidiàries   20/08/2010   Modificació núm. 15 de les Normes subsidiàries 
    Foixà   Modificació normes subsidiàries   01/03/2011   Modificació núm. 16 de les Normes subsidiàries  
    Foixà   Modificació normes subsidiàries   09/02/2016   Modificació núm. 18 de les Normes subsidiàries de planejament consistents en un canvi de qualificació a zones annexes a edificis de l'Ajuntament 
    Foixà   Modificació normes subsidiàries   12/09/2017   Modificació puntual número 19 de les NNSS consistent en la modificació de la línia d'edificació de l'antiga carretera GIV6421 
    Foixà   Pla parcial urbanístic   12/07/2007   Pla parcial del sector de sòl urbanitzable delimitat la Sala Nord 
    Juià   Pla especial urbanístic   27/02/2009   Pla especial de la línia A 110 kV SE Juià - SE Bellcaire 
v.3.4.2 © 2011 Generalitat de Catalunya