Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Bescanó
  22  expedients - Pàgina  (1  de  2)
 
    Municipi Sort   Tipologia Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Girona   Pla territorial general   15/10/2010   Pla territorial parcial de les Comarques Gironines 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Girona   Pla director urbanístic   01/09/2010   Pla director urbanístic del sistema urbà de Girona 
    Artesa de Lleida   Pla director urbanístic   27/01/2010   Pla director urbanístic de la reserva de sòl per a l'eix transversal ferroviari 
    Bescanó   Pla d'ordenació urbanística municipal    26/10/2011   Pla d'ordenació urbanística municipal 
    Bescanó   Modificació pla ordenació urbanística municipal    30/05/2013   Modificació núm. 1 del Pla d'ordenació urbanística de l'article 150 sobre construccions ramaderes 
    Bescanó   Modificació pla ordenació urbanística municipal    17/09/2013   Modificació núm. 2 del Pla d'ordenació urbanística a la Disposició transitòria primera 
    Bescanó   Modificació pla ordenació urbanística municipal    13/04/2017   Modificació núm. 3 del Pla d'ordenació urbanística municipal art. 126.5 de les normes urbanístiques que regula la zona industrial de Montfullà 
    Bescanó   Modificació pla ordenació urbanística municipal    21/07/2016   Modificació núm. 4 del Pla d'ordenació urbanística per subsanar una errada material a l'alineació oficial del camí Ral en el tram comprès entre l'església de Sant Pere i l'avinguda de Can Pol al Parc Urbanitzat de Montfullà 
    Bescanó   Modificació pla ordenació urbanística municipal    10/10/2016   Modificació núm. 5 del Pla d'ordenació urbanística sobre les condicions de divisió horitzontal de les masies incloses al catàleg de masies 
    Bescanó   Modificació pla ordenació urbanística municipal    17/07/2018   Modificació puntual 7 del POUM dels articles 112 i 164 de la normativa 
    Bescanó   Modificació pla ordenació urbanística municipal    -   Modificació número 8 del Pla d'ordenació urbanística municipal en relació amb el catàleg de masies 
    Bescanó   Pla especial protecció patrimoni i catàleg   14/08/1982   Catàleg de protecció del volcà de la Crosa-Estanyol-Sant Dalmai 
    Bescanó   Pla especial urbanístic   23/02/2010   Pla especial de la línia elèctrica aèria A 132 kV d'entroncament amb la L 132 kV SE Olot - SE Salt i de la SE Bescanó 
    Bescanó   Pla especial urbanístic   07/06/2011   Pla especial del catàleg de masies i cases rurals 
    Castellví de Rosanes   Pla especial urbanístic   04/04/2011   Pla especial urbanístic gasoducte Martorell-Figueres 
    Bescanó   Pla especial urbanístic   04/10/2011   Pla especial urbanístic de la línia elèctrica aèria - subterrània a 132 kV SE Bescanó - SE Salt entre el suport T-25 i la SE Salt 
    Bescanó   Pla especial urbanístic   -   Pla especial per a noves línies elèctriques a 25 kV des de SE Bescanó fins als polígons industrials Antex, can Perolada, Esteba i Riera Seca 
    Bescanó   Pla especial urbanístic   03/04/2017   Pla especial urbanístic del veïnat de can Ribes 
    Bescanó   Pla especial urbanístic   23/01/2015   Pla especial urbanístic per a noves línies elèctriques subterrànies a 25kV de doble circuit des de CD 101416 fins a nou CD 38141 i entroncament en línia aèria 
v.3.4.2 © 2011 Generalitat de Catalunya