Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Malgrat de Mar
  46  expedients - Pàgina  (1  de  3)
 
    Municipi Sort   Tipologia Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Barcelona   Pla territorial general   12/05/2010   Pla territorial metropolità de Barcelona 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Altafulla   Pla director urbanístic   16/06/2005   Pla director urbanístic del sistema costaner (PDUSC-1) 
    L'Ametlla de Mar   Pla director urbanístic   17/02/2006   Pla director urbanístic del sistema costaner del àmbits integrats per sectors de sòl urbanitzable delimitat sense Pla parcial aprovat (PDUSC-2) 
    Argentona   Pla director urbanístic   13/05/2009   Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques de l'àmbit del Maresme 
    Alcanar   Pla director urbanístic   02/07/2021   Pla director urbanístic de les activitats de càmping 
    Altafulla   Modificació del pla director urbanístic   11/05/2007   Modificació puntual del Pla director urbanístic del sistema costaner (PDUSC-1) per a la correcció d'errades materials detectades 
    Alella   Modificació del pla director urbanístic   07/10/2014   Modificació del Pla director urbanístic del sistema costaner (PDUSC-1) i del Pla director urbanístic dels sistemes costaners integrats per sectors de sòl urbanitzable delimitat sense pla parcial aprovat (PDUSC-2) relativa a la modificació i a la unificació de les normes urbanístiques d'ambdós instruments DU 
    Pineda de Mar   Modificació del pla director urbanístic   31/03/2015   Modificació del Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques del Maresme, per a deixar sense efecte l'ARE Pineda Centre 
    Malgrat de Mar   Modificació del pla director urbanístic   25/09/2015   Modificació del Pla director urbanístic de les ARE's de l'àmbit del Maresme, per deixar sense efecte l'ARE Escultor Clarà 
    Malgrat de Mar   Pla d'ordenació urbanística municipal    21/10/2005   Pla d'ordenació urbanística municipal 
    Malgrat de Mar   Modificació pla ordenació urbanística municipal    13/02/2007   Modificació puntual del Text refós del Pla d'ordenació urbanística per ajust d'espais lliures en el Parc Francesc Macià  
    Malgrat de Mar   Modificació pla ordenació urbanística municipal    14/05/2007   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal per incrementar la densitat d'un solar situat al carrer de Roger de Flor, cantonada Isaac Albéniz, qualificat com a sistema dotacional d'habitatges socials 
    Malgrat de Mar   Modificació pla ordenació urbanística municipal    13/06/2008   Modificació dels articles 35 i 78 de les normes urbanístiques del Pla d'ordenació urbanístic municipal a efectes d'una millor regulació dels volums disconformes i de l'ocupació dels patis a la zona del nucli antic 
    Malgrat de Mar   Modificació pla ordenació urbanística municipal    11/07/2007   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal per a la delimitació del polígon d'actuació en sòl urbà Fradera (PA16) 
    Malgrat de Mar   Modificació pla ordenació urbanística municipal    02/10/2009   Modificació de l'article 179 de les Normes urbanístiques del Pla d'ordenació urbanística municipal que afecta al sector Zona Industrial Nord, PP8 
    Malgrat de Mar   Modificació pla ordenació urbanística municipal    16/03/2012   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal per a ciutat sanitària als terrenys situats entre l'avinguda Costa Brava, l'avinguda dels Països Catalans i la carretera N-II 
    Malgrat de Mar   Modificació pla ordenació urbanística municipal    28/03/2011   Modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal per a la implantació d'un ús comercial en el sector delimitat pels carrers Joan Benimelli, Josep Planagumà, Badalona i passatge Montserrat Rosell i Parellada 
    Malgrat de Mar   Modificació pla ordenació urbanística municipal    11/10/2012   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal per la delimitació del Polígon d'actuació 19 
    Malgrat de Mar   Modificació pla ordenació urbanística municipal    25/02/2020   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal a l'àmbit de can Palomeres 
v.3.4.2 © 2011 Generalitat de Catalunya