Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Granollers
  35  expedients - Pàgina  (1  de  2)
 
    Municipi Sort   Tipologia Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Barcelona   Pla territorial general   12/05/2010   Pla territorial metropolità de Barcelona 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Abrera   Pla director urbanístic   22/04/2010   Pla director urbanístic de la reserva de sòl per a l'establiment de la Línia Orbital Ferroviària 
    Cardedeu   Pla director urbanístic   21/12/2010   Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques de l'àmbit del Vallès Oriental 
    Granollers   Pla director urbanístic   19/02/2016   Pla director urbanístic per a l'ordenació del circuit de velocitat de Barcelona - Catalunya 
    Alcanar   Pla director urbanístic   02/07/2021   Pla director urbanístic de les activitats de càmping 
    Granollers   Modificació del pla director urbanístic   27/10/2014   Modificació del Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques del Vallès Oriental, per a deixar sense efecte l'ARE Sector 129, La Bòbila 
    Granollers   Pla d'ordenació urbanística municipal    15/03/2013   Pla d'ordenació urbanística municipal 
    Granollers   Modificació pla ordenació urbanística municipal    29/12/2014   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal referida als articles 210, 212, 213, 216 i 217 
    Granollers   Modificació pla ordenació urbanística municipal    23/01/2019   Modificació puntual de l'article 213 de les Normes urbanístiques del Pla d'ordenació urbanística municipal  
    Granollers   Modificació pla ordenació urbanística municipal    13/09/2018   Modificació puntual de les Normes urbanístiques del Pla d'ordenació urbanística municipal, consistent en la supressió de l'article 143 
    Granollers   Modificació pla ordenació urbanística municipal    18/03/2019   Modificació puntual dels articles 108, 112, 114, 115, 119, 120, 122, 125, 126 i 133 de les Normes urbanístiques del Pla d'ordenació urbanística municipal 
    Granollers   Modificació pla ordenació urbanística municipal    12/09/2019   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal en l'àmbit de l'antic sector S, Cal Gordi-Cal Català 
    Granollers   Modificació pla ordenació urbanística municipal    27/05/2020   Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal en l'àmbit de nova centralitat a l'entorn de la plaça de Josep Barangé 
    Granollers   Pla parcial d'ordenació   23/06/2003   Pla parcial d'ordenació del sector U, Terra Alta 
    Granollers   Pla parcial d'ordenació   15/04/2005   Pla parcial d'ordenació del sector residencial X, El Lledoner 
    Granollers   Modificació pla parcial urbanístic   12/04/2007   Modificació puntual del Pla parcial del sector Z1, zones F/G, Pla de Baix  
    Granollers   Pla especial   23/01/1989   P.E. CIRCUIT PERMANENT DE VELOCITAT DE CATALUNYA 
    La Roca del Vallès   Pla especial   23/07/1993   Pla especial d'equipament penitenciari al paratge Quatre Camins 
    Granollers   Pla especial   06/03/1992   Pla especial d'infraestructura viària de la Ronda Nord i Est de Granollers, les Franqueses del Vallès i Canovelles 
v.3.4.4 © 2011 Generalitat de Catalunya