Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Cardona
  13  expedients - Pàgina  (1  de  1)
 
    Municipi Sort   Tipologia Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Solsona   Pla territorial general   22/10/2008   Pla territorial parcial de les Comarques Centrals 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Castellar de N'Hug   Pla director urbanístic   16/10/2020   Pla director urbanístic Vies Blaves Barcelona 
    Alcanar   Pla director urbanístic   02/07/2021   Pla director urbanístic de les activitats de càmping 
    Cardona   Pla d'ordenació urbanística municipal    22/10/2020   Pla d'ordenació urbanística municipal 
    Cardona   Modificació pla ordenació urbanística municipal    29/10/2020   Modificació puntual del POUM en l'àmbit del PMU-06 Folch-Madoz 
    Cardona   Modificació pla ordenació urbanística municipal    30/09/2019   Modificació puntual del POUM per la correcció del límit Nord de la zona d'equipaments assistencials amb el Passeig de Mossèn Joan Riba 
    Cardona   Pla especial   22/06/2021   Pla especial per l'ampliació del tanatori de Cardona 
    Cardona   Pla especial protecció patrimoni i catàleg   22/08/1990   Pla especial de protecció i millora de la muntanya de sal i de la Vall Salina 
    Súria   Pla especial urbanístic   24/12/2013   Pla especial per al Projecte de conducció i subministrament de gas natural Súria-Cardona-Solsona 
    Navès   Pla especial urbanístic   02/07/2015   Pla especial urbanístic del projecte d'instal·lació de línia aèria i subterrània de mitjana tensió enllaç Navès-Clariana 25 kV i nou centre de mesura 
    Cardona   Conveni urbanístic    -   Conveni urbanístic per a l'abocament de les aigües residuals procedents del sector industrial La Cort de Cardona a l'estació depuradora d'aigüa de Cardona 
    Cardona   Delimitació de la TUC   06/05/2011   Delimitació de la trama urbana consolidada 
v.3.4.4 © 2011 Generalitat de Catalunya