Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Osona , Vic
  19  expedients - Pàgina  (1  de  1)
 
    Municipi Sort   Tipologia Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Solsona   Pla territorial general   22/10/2008   Pla territorial parcial de les Comarques Centrals 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Artesa de Lleida   Pla director urbanístic   27/01/2010   Pla director urbanístic de la reserva de sòl per a l'eix transversal ferroviari 
    Berga   Pla director urbanístic   22/07/2009   Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques de l'àmbit de les Comarques Centrals 
    Igualada   Modificació del pla director urbanístic   25/09/2012   Modificació del Pla director urbanístic de l'àrea residencial estratègica ARE Fàtima Nord 
    Manresa   Modificació del pla director urbanístic   31/03/2015   Modificació del Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques de les Comarques Centrals, per a deixar sense efecte l'ARE Sector Est, de Manresa 
    Vic   Pla d'ordenació urbanística municipal    03/07/2019   Pla d'ordenació urbanística municipal  
    Roda de Ter   Pla especial urbanístic   11/01/2011   Pla especial urbanístic per a la connexió de la xarxa de mitja tensió de la subestació receptora de Vic fins al polígon industrial Puig Vell 
    Vic   Pla especial urbanístic   24/05/2013   Pla especial urbanístic de desenvolupament per a l'adaptació topogràfica del carrer Gravat Crosta 
    Vic   Pla especial urbanístic   02/06/2014   Pla especial urbanístic de desenvolupament per a l'accessibilitat dels habitatges unifamiliars en filera situats al carrer de Carrasco i Formiguera 39-53 
    Vic   Pla especial urbanístic   02/06/2014   Pla especial urbanístic de desenvolupament per a l'accessibilitat de dos habitatges unifamiliars aparellats al carrer de Rafael de Casanova 15-17 
    Vic   Pla especial urbanístic   22/10/2014   Pla especial urbanístic de desenvolupament per a la regulació de la instal·lació d'ascensors exteriors d'ús particular en habitatges unifamiliars en filera al carrer Joan Salvat Papasseit 
    Vic   Pla especial urbanístic   26/07/2016   Pla especial urbanístic de desenvolupament per a la instal·lació d'ascensors exteriors d'ús particular en habitatges unifiamiliars aparellats del Passatge Sant Marc 5 i 7 
    Vic   Pla de millora urbana   25/01/2013   Pla de millora urbana PMU-16, Curtits Codina-1  
    Vic   Pla de millora urbana   07/04/2015   Pla de millora urbana d'ordenació volumètrica i distribució d'usos Josep Maria Sert 
    Vic   Pla de millora urbana   16/12/2014   Pla de millora urbana de rehabilitació de l'edifici situat al número 5 del carrer de les Basses 
    Vic   Conveni urbanístic    23/03/2019   Conveni adoberies 
    Vic   Conveni urbanístic    24/05/2019   Conveni urbanístic per l'execució de les obres d'urbanització de la vialitat prevista entre la part posterior de les finques de la Rambla de l'Hospital i el parc de Can Forcada 
    Vic   Modificació de les TUC   11/01/2013   Modificació de la delimitació de la trama urbana consolidada 
v.3.4.2 © 2011 Generalitat de Catalunya