Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Alp
  60  expedients - Pàgina  (3  de  3)
 
    Municipi Sort   Tipologia Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Alp   Pla parcial d'ordenació   09/03/1992   Pla parcial d'ordenació SUP-8 
    Alp   Pla parcial d'ordenació   13/11/1992   Pla parcial d'ordenació del sector SUP-10 "El Golf" 
    Alp   Pla parcial d'ordenació   13/11/1992   Pla parcial d'ordenació del sector SUP-9 "La Solana" 
    Alp   Pla parcial d'ordenació   30/04/1993   Pla parcial d'ordenació :Modificació puntual del P.P. SUP-8 referent a la reordenació dels terrenys destinats a equipaments municipals 
    Alp   Pla parcial d'ordenació   16/10/2001   Pla parcial d'ordenació : modificació del Pla parcial SUP-6 
    Alp   Pla parcial d'ordenació   15/12/1999   Pla parcial d'ordenació sector SUP-10 El Golf de la Molina 
    Alp   Pla parcial d'ordenació   21/06/2006   Pla parcial d'ordenació del sector SUP-4 
    Alp   Pla parcial urbanístic   12/07/2007   Pla parcial del sector SUP-5 
    Alp   Pla especial   06/09/1993   Pla especial de desenvolupament del Sòl en el sector Turó de la Perdiu -Coll Sise- Pista Llarga 
    Alp   Pla especial   13/11/1992   Pla especial de modificació de les alineacions del vial de Ronda i carrer Orient 
    Alp   Pla especial   01/12/1993   Pla especial de reforma interior del sector Supermolina de la Molina 
    Alp   Pla especial   03/03/2000   Pla especial d'ampliació d'ús residencial a allotjament turístic 
    Alp   Pla especial   10/09/2007   Pla especial de reforma interior de la parcel·la B del Pla parcial SUP-8 
    Alp   Pla especial   05/06/2001   Pla especial : modificació del Pla especial de reforma interior de la Molina 
    Alp   Pla especial   22/03/2000   Pla especial de reforma interior de la parcel·la A del Pla parcial SUP-8 
    Alp   Pla especial   22/03/2000   Pla especial de reforma interior de la parcel·la F del sector SUP-8 
    Alp   Pla especial   20/03/2001   Pla especial de reforma interior de l'illa nord del Pla parcial SUP-8, parcel·les C,D,E,G 
    Alp   Pla especial   07/02/2003   Pla especial de l'àrea edificable del sector SUP-10 el Golf 
    Alp   Pla especial urbanístic   15/12/2010   Pla especial urbanístic Telecabina la Tosa  
    Alp   Pla de millora urbana   08/05/2006   Pla de millora urbana de la part posterior de l'Hotel Roca, ubicat a la travessia de la Font núm. 2 
v.3.4.4 © 2011 Generalitat de Catalunya