Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Alp
  60  expedients - Pàgina  (2  de  3)
 
    Municipi Sort   Tipologia Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Alp   Modificació de pla general d'ordenació    14/10/2003   modificació del Pla general per a la requalificació de la finca delimitada pels carrers Orient, Sant Pere i Central 
    Alp   Modificació de pla general d'ordenació    21/05/2003   modificació del Pla general per a qualificar com a sòl urbà clau 6D un terreny verd públic i un terreny qualificat actualment com a sòl urbà clau 6D en verd públic al carrer Ciutadella 
    Alp   Modificació de pla general d'ordenació    06/06/1994   modificació del Pla general del terreny A1 de la parcel·la 129 del PERI de la Molina situat a l'avinguda Generalitat 
    Alp   Modificació de pla general d'ordenació    08/02/2005   modificació del Pla general per a la qualificació d'uns terrenys de sòl urbà com a sistema viari per a la creació d'un nou vial a l'avinguda Generalitat de la Molina 
    Alp   Modificació de pla general d'ordenació    14/09/2004   modificació del Pla general per a la classificació d'un terreny no urbanitzable (clau 12) per sistema d'equipaments (clau Ec)  
    Alp   Modificació de pla general d'ordenació    19/07/2006   modificació del Pla general que consisteix en la classificació d'un terreny a l'avinguda Generalitat per destinar-lo a ús hoteler 
    Alp   Modificació de pla general d'ordenació    23/01/2004   modificació del Pla general de l'article 106.3 que consisteix en la construcció de més plantes soterrades en edificis plurifamiliars 
    Alp   Modificació de pla general d'ordenació    16/07/2004   modificació del Pla general que consiteix en transformar l'aparcament de Muntanya Sagrada en zona d'esquí 
    Alp   Modificació de pla general d'ordenació    03/03/2005   Modificació del Pla general per a modificar l'amplada del carrer Sant Pere, núm. 15-17 
    Alp   Modificació de pla general d'ordenació    12/04/2006   modificació del Pla general per reordenar l'àmbit de part de l'Ajuntament situat front al carrer Agnès Fabra 
    Alp   Modificació de pla general d'ordenació    23/11/2006   modificació del Pla general consistent en la requalificació amb clau Ehs d'un solar situat al carrer Cadí núm. 17 
    Alp   Modificació de pla general d'ordenació    01/12/2008   modificació del Pla general als sectors de l'antic Alberg de la Molina i del camí de Segremorta per la definició del nou equipament 
    Alp   Text refós normes urbanístiques planejament general    14/12/2005   Text refós de la normativa del Pla intermunicipal de la Cerdanya 
    Alp   Pla parcial d'ordenació   28/04/1970   Pla parcial d'ordenació Pla Parcial Sector Estació del Vall de la Molina 
    Alp   Pla parcial d'ordenació   11/04/1978   Pla parcial d'ordenació Pla Parcial Supermolina en finca El Sitjar 
    Alp   Pla parcial d'ordenació   23/02/1974   Pla parcial d'ordenació Modificació Pla Parcial sector estació La Molina 
    Alp   Pla parcial d'ordenació   03/11/1975   Pla parcial d'ordenació pla parcial d'Ordenació Pla de Masella 
    Alp   Pla parcial d'ordenació   22/04/1991   Pla parcial d'ordenació pla parcial SUP-6 
    Alp   Pla parcial d'ordenació   16/08/1991   Pla parcial d'ordenació Pla Parcial SUP-3 
    Alp   Pla parcial d'ordenació   17/05/1991   Pla parcial d'ordenació pla Parcial Núm.7 
v.3.4.4 © 2011 Generalitat de Catalunya