Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Alt Penedès , La Granada
  9  expedients - Pàgina  (1  de  1)
 
    Municipi Sort   Tipologia Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Vilafranca del Penedès   Pla territorial general   22/10/2008   Pla director territorial de l'Alt Penedès 
    Barcelona   Pla territorial general   12/05/2010   Pla territorial metropolità de Barcelona 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Abrera   Pla director urbanístic   22/04/2010   Pla director urbanístic de la reserva de sòl per a l'establiment de la Línia Orbital Ferroviària 
    La Granada   Pla d'ordenació urbanística municipal    10/09/2019   Pla d'ordenació urbanística municipal 
    Vilafranca del Penedès   Pla especial urbanístic   09/06/2006   Pla especial d'infraestructures corresponent al projecte anomenat Gasoducte l'Arboç-Planta de Barcelona 
    La Granada   Pla especial urbanístic   23/10/2013   Pla especial urbanístic de masies i cases rurals 
    La Granada   Conveni urbanístic    13/02/2012   Conveni relatiu a la reparació d'un tram de paviment i la finalització de dues zones verdes pendents d'execució en l'àmbit del polígon I del Pla parcial la Torre 
    La Granada   Conveni urbanístic    17/11/2014   Conveni urbanístic en relació amb l'àmbit del sòl ocupat per l'antic centre de comunicacions via satèl·lit 
v.3.4.2 © 2011 Generalitat de Catalunya