Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Vilanova del Vallès
  38  expedients - Pàgina  (2  de  2)
 
    Municipi Sort   Tipologia Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Vilanova del Vallès   Modificació normes subsidiàries   17/12/2014   Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament al sector del Turó d'el Manganell on existeix una torre de telecomunicacions municipal 
    Vilanova del Vallès   Modificació normes subsidiàries   13/06/2019   Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament al sector nord nucli urbà 
    Vilanova del Vallès   Pla parcial d'ordenació   12/02/1990   P.P. CAN BOSCH 
    Vilanova del Vallès   Pla parcial d'ordenació   29/11/1991   Pla parcial subsector 1 del sector urbanitzable les Roquetes 
    Vilanova del Vallès   Pla parcial d'ordenació   26/10/1990   Pla parcial les Roquetes 
    Vilanova del Vallès   Pla parcial d'ordenació   28/12/1994   2a Modificació del Pla parcial del sector de l'Eixample 
    Vilanova del Vallès   Pla parcial d'ordenació   09/03/1999   Pla parcial d'ordenació del sector Bosc de Ruscalleda 
    Vilanova del Vallès   Pla parcial d'ordenació   23/05/2001   Pla parcial d'ordenació Roquetes 1, subsector 2 
    Vilanova del Vallès   Pla parcial d'ordenació   22/11/2001   Pla parcial del sector Oest de cal Pinxo, SUR-3 
    Vilanova del Vallès   Pla parcial d'ordenació   02/10/2002   Modificació puntual del Pla parcial d'ordenació del polígon A del sector Eixample 
    Vilanova del Vallès   Pla parcial d'ordenació   04/08/2004   Modificació del Pla parcial del sector eixample a l'àmbit de cal Trempat 
    La Roca del Vallès   Pla especial   23/07/1993   Pla especial d'equipament penitenciari al paratge Quatre Camins 
    La Roca del Vallès   Pla especial   07/07/1989   PJTE TANCAMENT I DESVIAMENT SERVITUDS CENTRE PENITENCIARI 
    Vilanova del Vallès   Pla especial   26/09/2005   Pla especial de reforma interior del sector sud de la UA-1 del Polígon Mas Ferrer 
    Vilanova del Vallès   Pla especial protecció patrimoni i catàleg   15/12/2000   Pla especial de protecció de la Casa Alta 
    Vilanova del Vallès   Pla de millora urbana   20/01/2017   Pla de millora urbana d'ordenació de volums sud-est Can Pinxo 
    Vilanova del Vallès   Conveni urbanístic    27/10/2014   Conveni urbanístic de gestió referit al Sector Sud-est de Cal Pinxo 
    Vilanova del Vallès   Delimitació de la TUC   13/01/2016   Delimitació de la trama urbana consolidada 
v.3.3.4 © 2011 Generalitat de Catalunya