Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  > Consulta > Resultats de la consulta Tornar  
     Resultats de la consulta      
   Criteris de cerca:  Osona , Folgueroles
  13  expedients - Pàgina  (1  de  1)
 
    Municipi Sort   Tipologia Sort   Data publicació Sort   Tema Sort 
    Solsona   Pla territorial general   22/10/2008   Pla territorial parcial de les Comarques Centrals 
    Barcelona   Pla territorial general   16/04/2018   Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2020 
    Artesa de Lleida   Pla director urbanístic   27/01/2010   Pla director urbanístic de la reserva de sòl per a l'eix transversal ferroviari 
    Folgueroles   Pla d'ordenació urbanística municipal    25/04/2007   Pla d'ordenació urbanística municipal 
    Folgueroles   Modificació pla ordenació urbanística municipal    24/02/2009   Modificació puntual 1 del Pla d'ordenació urbanística municipal per qualificar una parcel·la, situada en sòl urbà residencial consolidat, com a sistema d'habitatge dotacional públic 
    Folgueroles   Modificació pla ordenació urbanística municipal    26/04/2010   Modificació puntual 2 del Pla d'ordenació urbanística municipal 
    Folgueroles   Modificació pla ordenació urbanística municipal    02/11/2011   Modificació puntual 3 del Pla d'ordenació urbanística municipal 
    Folgueroles   Modificació pla ordenació urbanística municipal    25/06/2015   Modificació puntual número 4 del Pla d'ordenació urbanística municipal 
    Folgueroles   Modificació pla ordenació urbanística municipal    14/09/2016   Modificació puntual número 5 del POUM 
    Folgueroles   Pla parcial urbanístic   17/10/2011   Pla parcial urbanístic SUD3 i SUD4, sector la Damunt i sector les Codinoies 
    Folgueroles   Pla especial protecció patrimoni i catàleg   17/03/2004   Pla especial de protecció i millora del Consorci de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona 
    Folgueroles   Pla especial protecció patrimoni i catàleg   20/10/2009   Modificació puntual del Pla especial de millora i protecció de l'entorn natural Guilleries-Savassona 
    Folgueroles   Conveni urbanístic    07/02/2011   Conveni urbanístic en relació amb la Modificació puntual 3 del Pla d'ordenació urbanística municipal 
v.3.3.4 © 2011 Generalitat de Catalunya