Contacto      Català      Ayuda   

  Inicio  > Consulta  > Resultados de la consulta > Detalle del expediente Volver  
  Detalle del expediente     

 
  Municipio: L'Escala
Rango: Planeamiento general
Tipología: Plan general de ordenación urbana
Tema: Pla general d'ordenació del municipi
Núm. expediente: 1992 / 000894 / G
Competencia: Generalitat de Catalunya
Fecha aprobación: 02/06/1993
Fecha publicación: 14/07/1993
Publicaciones boletines oficiales:
DOGC 11/04/2002
DOGC 4965 10/09/2007   Expedientes relacionados
  47  expedientes - Página  (1  de  5)
 
    Municipi Sort   Tipus de relació Sort   Tema Sort 
    L'Escala   Depèn    Modificació de Pla general a la finca situada entre els carrers Garbí i Provençal 
    L'Escala   Modificat   Modificació del Pla general respecte del polígon d'actuació urbanística PAU-107B Rec del Molí 
    L'Escala   Depèn    Modificació de Pla general de la zonificació dels solars del tram final a la dreta de l'avinguda Montgó 
    L'Escala   Depèn    Modificació de Pla general de la profunditat edificable de la parcel·la situada al carrer Empordà, 25-27 
    L'Escala   Depèn    Modificació de Pla general del pati d'illa del solar de la Sarfa a l'avinguda Girona 
    L'Escala   Depèn    Modificació de Pla general de la zonificació de l'illa dels carrers Teranyina, Bellcaire i dels Recs, de la Muntanya del Pastor 
    L'Escala   Depèn    Modificació de Pla general pel que fa a la supressió d'un vial entre les escoles i el poliesportiu 
    L'Escala   Depèn    Modificació de Pla general de zonificació i vialitat de la unitat d'actuació 122, entre avingudes Girona i Riells 
    L'Escala   Depèn    Modificació de Pla general pel que fa a la distribució de volum de la UA 134 
    L'Escala   Depèn    Modificació de Pla general del sòl urbanitzable programat V (R2) del Cossis 
v.3.4.2 © 2011 Generalitat de Catalunya