Inscripció a proves de competència professional per web

Sol·licitud d'admissió a convocatòries de Certificat d'aptitud per a conductors professional (CAP)


Desde esta pantalla podéis realizar la solicitud de admisión a Certificat d'aptitud per a conductors professionals-6 (2021).
 


Tipus de document (NIF o NIE): Data Naixement:
 
 Modalidades de las pruebas a las que se puede presentar:   Tipus 
 APTITUD PROFESSIONAL MERCADERIES   Accés 
 APTITUD PROFESSIONAL VIATGERS   Accés 
 APTITUD PROFESSIONAL MERCADERIES (PROMOCIÓ)   Promoció 
 APTITUD PROFESSIONAL VIATGERS (PROMOCIÓ)   Promoció