Accés al contingut
Accés al menú de la secció

Autoritzacions ambientals

Les activitats incloses en l'annex I.1 i I.2 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (PCAA) han de disposar per al seu exercici d'una autorització ambiental que inclou les mesures necessàries per a la protecció del medi ambient i les persones.

Aquestes autoritzacions ambientals s'han de sol·licitar tant per a la implantació de noves activitats com per a tota modificació que s'hi pretengui introduir en les mateixes un cop autoritzades.

En compliment de la disposició final segona de la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la que es regulen els drets d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient, en aquest espai web es fan públiques les resolucions administratives mitjançant les quals s'han atorgat les autoritzacions ambientals als establiments de Catalunya.

En aquest apartat també es poden consultar les declaracions d'impacte ambiental de les activitats incloses en els annexos I.3 i II de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats (PCAA).

Nom de l'empresa
Resolució ambiental - Expedient
Nom de la població
Mostrar totes les empreses